Nederrijnroute

U fietst vanuit Wageningen langs, over en rondom de Nederrijn, het natuurgebied De Blauwe Kamer en de Grebbeberg. U komt door bossen, langs uiterwaarden en langs/door diverse beschermde natuurgebieden. Via een klein stukje binnenveld keert u terug naar Wageningen. U komt langs en/of door de volgende plaatsen: Wageningen, Opheusden, Kesteren, Rhenen, Elst (Utrecht), Veenendaal, en Achterberg.

Voor de volledige route verwijs ik graag naar https://www.gelderseroutes.nl/nl-nl/rd/neerijnenroute. Deel 1 loopt van Arnhem naar Wageningen, deel 2 loopt van Wageningen naar Elst en deel 3 loopt van Elst naar Amerongen.

Startplaats
De maker heeft zich bij de fietsroutes laten inspireren door het Project Noordoever Nederrijn: dynamische natuur langs natuurlijke oevers. De laatste vijftien jaar zijn in dit kader initiatieven ontplooid voor herstel van de karakteristieke riviernatuur langs de Rijn en de Maas. En van die projecten is het project Nederrijn. Dit project omvat de oevers van de Nederrijn van Arnhem tot aan de stuw bij Amerongen. Door natuurontwikkeling in de uiterwaarden ontstaat een gevarieerd landschap met moerassen, bloemrijke graslanden en de planten en dieren die daarbij horen. Een ander belangrijk aspect van het project is het herstel van de ecologische relatie tussen de Droge Natuur van de Stuwwallen (Veluwe en Utrechtse Heuvelrug) en de Natte Natuur langs de Nederrijn.

U kunt deze route het beste starten in de volgende plaatsen: bij nr.1 van de routebeschrijving (5 Mei-Plein in Wageningen) of bij nr. 17. (Brug bij Rhenen) of bij nr. 33 (Ingense Veer bij Elst in de provincie Utrecht). Op onze site hebben een klein stukje van de totale route, lang 50 km, opgenomen. Namelijk van Rhenen tot Ingense Veer bij Elst.

Afkortingen
ANWB (nr) = ANWB-richtingaanwijzer; Rot = Rotonde; Onv = Onverhard; Rch = Richting; KP = Kruispunt; RD = Rechtdoor; RA = Rechtsaf; LA = Linksaf; SP = Splitsing; P = Paddestoel; FP = Fietspad; RP = Rijwielpad

Een * bij een nummer betekent, dat u onderaan de routebeschrijving extra informatie aantreft!

Routebeschrijving:
17. 1e Weg LA - 1e Weg LA - Brug oversteken.

Tip: Op de brug hebt U een prachtig uitzicht op Rhenen. De Binnenmolen bepaalt samen met de Cuneratoren het silhouet van Rhenen. De Binnenmolen bouwjaar 1893 - is van het type Ronde Stellingmolen en functioneert als Korenmolen. De Cunera Kerk heeft zijn naam te danken aan een legende.

18. Einde weg bij ANWB 5283 LA Hoge Weg1

19. Bij ANWB 5283/5 RA FP Rich Kesteren

20. Op Rot LA

21. Op Rot RA - Spoorstraat

22. Gelijk LA - Rijnbandijk

23. Op SP LA - Marsdijk

Tip: Rechtdoor is een Panoramakijker.

24. Verharde weg gaat over in zomerdijk; deze volgen.

Tip: Aan de overkant ziet U De Grebbeberg en de Blauwe Kamer.

25. Op SP RA Onverharde weg

26. Einde weg RA - Parralelweg Oost

27. Gaat over in de - Parrallelweg West

28. Op SP RD - Marsdijk

29. 1e Weg LA - Remsestraat

Tip: Bij drie grote bomen ziet U rechts De Marspolder.

30.* 1e Bruggetje RA

Tip: Hier gaat U door het natuurgebied De Marspolder fietsen. Recent is er nieuw grind op het fiets- en wandelpad gelegd, maar het is redelijk te fietsen, als u langs de rand fietst. In de bocht om het huis kunt u RA een Bruggetje over. Hier hebt u na ongeveer 150 mtr. een picknickplaats met een prachtig uitzicht over de Marspolder. Een aanrader! U moet wel terug want dit is een doodlopende weg.

31. Einde weg RA

32. Op SP RA - Drosseweg

33.* OP SP LA - Marsdijk

Tip: Aan uw rechterhand ziet U De Tollewaard; aan Uw linkerhand windmolen 'De Mars'.

34. Bij ANWB 14649 RA - Rijndijk (gaat over in Rijnbandijk)

Tip: Bij de 1e Afslag links is Theetuin Debontewaterkant gevestigd waar U iets kunt eten of drinken en uitrusten.

35. Dijk blijven volgen.

Tip: Rechts aan de overkant ziet u de Elster waarden; links ziet u de polder Bonte Morgen. Deze heeft veel bomen- twijgen- en fruitteelt.

36. Bij ANWB 1811 RA

37. Ingense Veer bij Elst.

Tip: Op het witte huis links (vlak voor het veer) is een oude prijslijst te zien Het Ingense Veer is een zgn. Gierpont. Meer informatie: zie: http://www.voetveren.nl/p-col-200211.htm#h1

15.* Rhenen is gelegen aan de rivier de (neder)Rijn. Naast handel over het water was de Rijn in de Middeleeuwen voor Rhenen ook belangrijk omdat er een Rhenese tol was gevestigd. Deed een schip met handelswaar Rhenen niet aan, dan moest er eerst tol betaald worden. Dus ook schepen die geen handel dreven met Rhenen vormden een bron van inkomsten. Omdat de brug over de Rijn pas in de jaren vijftig is gebouwd was er in Rhenen ook sprake van een veer. Dit veer dateert uit de Middeleeuwen en tot de jaren vijftig was zij, na een enkele keer van locatie te zijn veranderd, gevestigd bij het veerhuis.

De Grebbeberg bij Rhenen vormt het abrupte einde van de Utrechtse Heuvelrug. Een hoogte van ruim 50 mtr. resulteert in een zeer spectaculair uitzicht over de Blauwe Kamer, de Nederrijn en de Betuwe. Het bos op de Grebbeberg bestaat voornamelijk uit eiken (voormalig hakhout). Op de bosbodem zijn typische bosplanten als salomonszegel, vingerhoedskruid, adelaarsvaren en dalkruid te vinden. In de bosrand op de grens van de berg naar de rivier (het zogeheten onderlangs) groeien zeldzame planten als pijpbloem en tripmadam. In 2001 is de Grebbeberg verbonden met de Blauwe Kamer. De aaneensluiting van het stuwwalbos aan rivieroeverreservaat de Blauwe Kamer is van essentieel belang voor de ontwikkeling van beide gebieden. Van nature zijn grote hoefdieren, zoals runderen en paarden, maar ook edelherten, geneigd om in de lage voedselrijke uiterwaarden hun voedsel te zoeken. Tijdens hoogwater zoeken ze echter de veilige hoger gelegen beschutte bossen op de stuwwallen op. Door het aaneenschakelen van beide gebieden wordt aan de koniks en galloways uit de Blauwe Kamer hiertoe de mogelijkheid geboden.

Het meest bekend van Rhenen is zonder twijfel de Cunerakerk met de gelijknamige Cuneratoren. De huidige kerk stamt uit de 15e eeuw. Met de bouw van de toren werd aan het eind van de eeuw begonnen en begin 16e eeuw voltooid. Het gebouw heeft gedurende haar bestaan nogal eens schade geleden; het laatst in de Tweede Wereldoorlog. Komende vanaf de Betuwe heeft men vanaf de brug een prachtig zicht op de stad en haar ligging, met als blikvanger de Cunerakerk. De kerk is s zomers te bezichtigen en de toren te beklimmen (Inlichtingen bij de Rhenense VVV, tel. 0317-612333). Op een heldere zomerdag kan men kilometers ver de Betuwe inkijken.

33.* De Tollewaard is een open cultuurlandschap met agrarisch en industrieel gebruik. In het gebied bevinden zich twee steenfabrieken met toegangswegen. Kenmerkend zijn ook de restanten van een geul en een aantal waterpartijen. In deze uiterwaard komt een nevengeul die aan beide zijden direct aansluit op de Nederrijn. In de rest van het gebied wordt niet gegraven. Door de geul ontstaat een afwisselend natuurlijk beeld van moeras, natuurlijk grasland en open water.